Táto webová stránka používa cookies na ukladanie informácií na vašom počítači. Viac

Je Airsoft vhodný pre deti?

Autor Jaro 11.12.2016 0 Komentár(e)

Na Slovensku sa nájde čoraz viacej priaznivcov voľno-časovej aktivity zvanej Airsoft. Rozrastá sa predovšetkým základňa mladších „hráčov“, ktorí disponujú airsoftovou zbraňou.

 

Z hľadiska bezpečnosti a legálnosti držby a používania airsoftových zbraní tu však nastáva problém, pretože zväčša ide o mladistvých chlapcov, ktorí sú neznalí problematiky bezpečnej manipulácie so zbraňou či zákonnej úpravy používania airsoftových zbraní.

 

Airsoftová zbraň nie je hračka!

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive nám definuje airsoftovú zbraň ako repliku zbrane vystreľujúcu strely z plastu, určenú na hru v teréne podľa príslušných pravidiel. Airsoftová zbraň spadá do kategórie D, ktorej držiteľ má špecifické práva a povinnosti.

 

Nadobúdať airsoftovú zbraň môže len právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Toto ustanovenie patrí k jedným z najčastejšie porušovaných. Na internete funguje množstvo airsoftových bazárov, v ktorých si bez problémov môžu neplnoleté osoby kúpiť airsoftovú zbraň a pri tom si neuvedomujú, že týmto činom porušujú zákon.

 

§ 56 ods. 8 spomínaného zákona ďalej zakazuje používanie airsoftovej zbrane neplnoletým osobám bez dohľadu osoby staršej ako 18 rokov. V praxi to znamená, že je potrebné aby sa neplnoletá osoba účastnila akcie výhradne s doprovodom, ktorý je starší ako 18 rokov (ideálne rodič).

 

Takže milí rodičia, predtým než zakúpite svojim ratolestiam ich prvú airsoftovú zbraň, dbajte na to, že ide o zbraň a nie o hračku, s ktorou právne predpisy spájajú určité práva a povinnosti. Neznalosť zákona neospravedlňuje, preto si prosím vopred naštudujte príslušné právne predpisy, ktoré sa airsoftu a airsoftových zbraní týkajú.

Komentovať